logo
Hotline: 0914.210.515
Hotlinne: 0914.210.515

Cửa xếp INOX, cửa xếp inox cao cấp

Cửa xếp, cửa kéo  INOX

1. Cửa xếp INOX kiểu Đài Loan
- Thanh U dầy 0.6mm theo công nghệ cán Đài Loan, INOX 304
- Nan chéo INOX ép, INOX 304
- Lá gió dầy 0.25mm và 0.3mm, INOX 304
- Cửa xếp này có giá rẻ, tuy nhiên không được khỏe

2. Cửa xếp INOX hộp 20x20
- Thanh hộp 20x20, INOX 304 và INOX 201 - Độ dầy 0.6mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm
- Nan chéo lập là đặc dầy 2.4mm, INOX 304, INOX 201
- Lá gió dầy 0.25mm, 0.3mm, INOX 304, INOX 201
- Máng treo INOX 304, INOX 430 - Ray hộp 10x40, INOX 304, INOX 201
- Bi treo, cuống bi INOX 304, INOX 201
- Cửa xếp INOX hộp 20x20, chéo đặc là loại cửa xếp INOX tốt nhất tại Việt Nam


 
Cửa xếp INOX, cửa xếp inox cao cấp, cửa xếp inox công nghệ đài loan, cửa xếp inox công nghệ cao cấp việt Nam, với hộp vuông 20x20, nan chéo đặc chống trộm tốt nhất