logo
Hotline: 0914.210.515
Hotlinne: 0914.210.515

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, cửa cuốn rộng nhất

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện

- Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm - Độ dầy 1mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm và 1.6mm
- Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm - Độ dầy 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm và 2mm
- Cửa cuốn 2 lớp và 1 lớp China: Bản 7.5cm - Độ dầy 0.8mm, 1mm và 1,6mm

- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàng
 
Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện, cửa cuốn siêu trường này có độ dầy 1ly, độ dầy 1.1ly, độ dầy 1.2ly, độ dầy 1.3ly, độ dầy 1.4ly, độ dầy 1,6ly và độ dầy 1.8ly. với bản 10cm, khổ tôn 17.5cm từ thép sơn tĩnh điện. Cửa cuốn siêu trường công nghệ Đài Loan, Cửa cuốn siêu trường công nghệ Korea, Cửa cuốn siêu trường công nghệ China