logo
Hotline: 0914.210.515
Hotlinne: 0914.210.515
Cửa cuốn song ngang ống lồng INOX 304, cửa cuốn song ngang ống lồng, cửa cuốn song ngang này là cửa cuốn ống thép kẽm Ø 19 bên trong, ống lồng  Ø 22, INOX 304 bên ngoài